KOMITET ORGANIZACYJNY

Prezydium Komitetu Naukowo-Organizacyjnego:

dr hab. prof. UP Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, prezes Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych
dr Urszula Tokarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
wiceprezes Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych

Komitet organizacyjny:

Sekretarze:
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
mgr Katarzyna Sygulska
dr Urszula Tokarska
Członkowie:
mgr Kamil Baś, mgr inż. Tomasz Glos, dr Maria Jordan, dr Tomasz Knopik,
dr Jolanta Maćkowicz, dr Małgorzata Rozenbajgier, dr Jolanta Rybska-Klapa,
PhDr. Łukasz Tomczyk