O KONFERENCJI

PATRONATY I PARTNERSTWA:

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
prof. zw. dr hab. Kazimierz Karolczak

List JM Rektora w sprawie objęcia patronatem konferencji 

logo-up

Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Miastem Kraków

logo-krakowa

Naukowy patronat nad konferencją sprawuje
Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych

logo-sgs

Patron medialny: Magiczny Kraków Krakow.pllogo-krakow-pl

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25.03.2017 roku.

Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych, panelowych oraz warsztatowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także dzieleniu się uczestników własnymi doświadczeniami płynącymi z kontaktu z osobami w podeszłym wieku. Doskonalenie naukowego warsztatu pracy z seniorami zakłada znajomość klasycznych ujęć tematu, odwołujących się do takich pojęć i nurtów, jak: mądrość biograficzna, bilans życia oraz określanie jego sensu, integracja doświadczenia, zaangażowanie, gerotranscendencja, a także relatywnie nowych podejść, jak np. gerontologia narracyjna czy krytyczna gerontologia edukacyjna. Zakładamy, że optymalizacja zasobów wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych profesjonalnym wspomaganiem rozwoju osób starszych będzie się przekładać zarówno na zmianę postaw społecznych, jak i na politykę senioralną. W związku z tym zapraszamy do udziału przedstawicieli różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków pracujących z osobami starszymi, reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także wszystkich zainteresowanych rozumieniem i wspieraniem człowieka starszego.

Z dumą informujemy, że uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne (USA, Europa, Polska).

Proponowane wstępnie obszary tematyczne (23-24.03.2017):
•    Rewizja klasycznych teorii biegu życia ludzkiego
•    Możliwości i ograniczenia wspomagania rozwoju człowieka starszego
•    Perspektywa temporalna w późnej dorosłości
•    Rozwój duchowy człowieka starszego
•    Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości
•    Gerontologia narracyjna. Teoria, empiria, praktyka

Proponowane warsztaty (25.03.2017):
•    Narrative strategies in gerontology practice
•    Życie jako Opowieść. Metodyka kursów pisania wspomnień
•    Filmoterapia dla seniorów

Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem).

Serdecznie zapraszamy!